Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou (nMgr.)

Studijní program

Naučíš se mnoho užitečného pro profesní i osobní život:

 • jak pomoci rodinám v obtížných životních situacích
 • jak samostatně plánovat a provádět intervence
 • seznámíš se s ekonomickou, manažerskou a politickou stránkou sociální práce
 • získáš znalosti z ekonomiky a projektového managementu
 • prohloubíš své komunikační dovednosti
 • budeš mít prostor pro sebepoznávání

Jaké bude tvé uplatnění

Po dvou letech studia najdeš uplatnění jako kvalifikovaný sociální pracovník/sociální pracovnice, koordinátor(ka) nebo manažer(ka).

Slova garanta: prof. Jozef Hašto

„Naše studenty chceme komplexně připravit na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních organizací. Filozofickým a hodnotovým východiskem studijního programu je křesťanské pojetí člověka a společnosti. Studentům poskytneme bezpečný prostor pro práci na sobě, vztahu k druhým a k využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.“ 

Jaké bude studium?

Předměty, na které se (mimo jiné) můžeš těšit:

 • Sociální práce s rodinou
 • Specifické metody a techniky v práci s rodinami
 • Sociální práce a komunitní rozvoj
 • Rodinné právo
 • Rodinná politika
 • Sociologie rodiny
 • Psychologie a psychopatologie v praxi sociálního pracovníka
 • Tvorba projektů, Projektový management, Evaluace projektů

Jak budou vypadat přijímačky?

Máš za sebou bakalářské státnice ze Sociální práce? Výborně! Pak se můžeš hlásit na náš dvouletý navazující studijní program.

Pokud jsi absolventem/absolventkou podobných studijních programů, pak příbuznost programů posuzuje garant.

Součástí přijímacích zkoušek je motivační pohovor.

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie