Sociální práce

Studijní program

Naučíš se mnoho užitečného pro profesní i osobní život:

 • jak se starat o lidi, kteří žijí v neutěšených sociálních podmínkách
 • analyzovat životní situaci lidí v nouzi a navrhovat odpovídající způsob řešení
 • zorientuješ se v metodice práce s jednotlivci, skupinami a rodinami
 • zapracuješ na umění komunikace s klienty
 • osvojíš si zásady tvorby profesionálního vztahu (sociální pracovník – klient)
 • seznámíš se s teorií a metodami v různých oblastech sociální práce, politiky, práva, psychologie, sociologie, filozofie a křesťanské antropologie
 • porozumíš struktuře institucí v systému sociální ochrany
 • seznámíš se s právními předpisy (nejen) z oblasti sociálních služeb
 • získáš znalosti z ekonomiky a projektového managementu

Jaké bude tvé uplatnění

Po třech letech prezenčního studia budeš teoreticky i prakticky připraven(a) na výkon regulovaného povolání sociálního pracovníka/sociální pracovnice v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, poradenství nebo veřejné správy. Působit budeš moci také v církevních organizacích, které poskytují sociální služby.

Uplatnění najdeš v nízkoprahových zřízeních, ve veřejnoprávních institucích, spolcích, nadacích, obecně prospěšných organizacích aj.

Slova garantky oboru doc. Tatiana Matulayová

„Studium staví na křesťanské antropologii, na pojetí člověka jako organicky nerozlučitelné bio-psycho-socio-spirituální jednotě a na sociální nauce církve. V průběhu studia si studenti vybírají podle svých osobních východisek, zájmů a budoucího uplatnění z nabídky volitelných předmětů, volitelných praxí a zaměření závěrečné práce.“ 

Jaké bude studium?

Předměty, na které se (mimo jiné) můžeš těšit:

 • Teorie a metody sociální práce
 • Historie sociální práce
 • Sociální politika
 • Sociologie
 • Psychologie
 • Etika sociální práce
 • Supervize v sociální práci
 • Poradenství a krizová intervence
 • Základy práva a právní terminologie
 • Prezentační a komunikační dovednosti

Během studia tě čeká také řada praxí a stáží.

Jak budou vypadat přijímačky?

Máš složenou maturitní zkoušku? Výborně! Pak se můžeš hlásit na náš studijní program. Nabízíme jej ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Elektronickou přihlášku je tedy nutné podat ve stejném termínu i na tuto školu (www.caritas-vos.cz). Přijetí a zápis ke studiu na CARITAS je podmínkou k přijetí na CMTF UP.

Kam dál po studiu

Jako absolvent(ka) našeho oboru (Bc.) můžeš pokračovat ve studiu navazujícího magisterského prezenčního nebo dálkového programu Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou.

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie